Exakt vilket årtal som den första typen av gambling uppstod är fortfarande okänt. Men människor tros dock ha tävlat mot varandra i olika former av spel under tusentals år. Det är alltså något som med största sannolikhet har existerat i någon form för ett flertal olika civilisationer och samhällen genom tiderna. Det kunde på den tiden bestå av till exempel tärningsbaserade spel som man spelade mot varandra, i underhållningssyfte.

Hur sammanfattar man casinos långa historia?

Vad vi idag definierar som ett casino, har inte alltid kommit som en separat upplevelse. För under vissa tider i England, kunde det vara en del av en SPA anläggning, spelklubb, eller till och med en del utav ett café eller en pub. Spelklubberna och SPA-anläggningarna under 1900-talet ansågs som exklusivare anläggningar, där medlemskap ofta krävdes. Det var alltså något som generellt sett endast rika personer, från den övre klassen, hade tillgång till. Caféer och pubar utgjorde den form av anläggning som dem fattigare i samhället, det vill säga arbetarklassen, oftast spelade casino på.

Ett av dem första renodlade casinon som öppnades gjordes dock kring år 1640, i Italien. Det har sedan dess öppnats på allt fler ställen och i allt fler länder runt om i världen. Men det har inte alltid varit frid och fröjd. Casino har också en sargad historia, där det totalt har förbjudits i olika länder, under vissa tidsepoker. USA och England är exempel på länder som under perioder klassade kasinos som helt olagliga.

Även många utav dem spelen som vi relaterar med, och spelar på casino idag, hade sin begynnelse för hundratals år sedan. Dem har sedan sin härkomst utvecklats en hel del och har också lett till en rad olika varianter. Kortspel som poker sträcker sig tillbaka till någon gång under 1800-talet. Enarmade banditer har funnits i mekaniska former sedan början på 1900-talet. Roulette har funnits sedan någon gång under 1600-talet. Så även om man inte tänker på det, så är faktiskt många av spelen som man spelar på casino idag, hundratals år gamla i grunden.

Casinots förbud genom tiderna

Casinos, i dess olika former, har alltså varit något, som i många länder, har varit fullständigt olagliga. Det har dock inte alltid resulterat i att gambling och casino slutade att existera. Till exempel kunde det i USA under förbudet fortfarande finnas tillgängligt, men istället för företagsamhet då skötas genom organiserad brottslighet. Det nyttjades alltså i skym undan av allmänheten genom maffia och har speciellt under mitten på 1900-talet bekämpats polisiärt i stor utsträckning. Casino är i nuläget legaliserats i vissa stater i USA. Till och med blivit en stor inkomstresurs, för städer som till exempel Las Vegas.

En stad byggd på casino

År 1931, när det vi idag kallar Hoover Dam byggdes, nära Las Vegas. Inkom också en stor ström av unga manliga arbetare. Det uppstod då, i samband med dem många arbetarna, en hög efterfrågan på underhållning. Det byggdes därför en mängd olika nöjescentrum, däribland just casinos. Dem tillhandahölls dock, även i detta fall, i stor utsträckning av Maffian. Detta pågick hela vägen fram till omkring år 1966 då Howard Hughes avstyrde mycket utav stadens kopplingar till Maffian. Det har sedan dess utvecklats till ett globalt välkänt turistcenter som är starkt associerad med allt som har med casino att göra. Folk från världen över reser numera till Las Vegas för att få den ultimata casino-upplevelsen, nämligen en stad byggd på casino.

Summering

Casinots överlevnad har sammanfattningsvis inte alltid varit så självklar genom tiderna, som den är idag. I en tid där man kan spela på casino, inom loppet av ett ögonblick, direkt ifrån bekvämligheten av sitt egna hem, kan man lätt tro att casino vore ett nytt koncept. Men verkligheten är att till och med spelen som vi använder online idag, har sitt ursprung hundratals år tillbaka i tiden.

Hela casino historian är därför en viktig del i sammanhanget. Då man vill förstå hur det har kommit att bli så globalt använt som det är idag. Där gambling i olika former har gått från att vara något litet och småskaligt till att utveckla hela städer som kretsar kring casino. Med ett ursprung från en tid då det kunde finnas tillgängligt på ett par badhus eller spelklubbar. Till en tid där landbaserade kasinos på flera våningar existerar i dem flesta länder världen över.